Uvjeti za rezervaciju

– Morate imati minimalno 21 godinu za rezerviranje vozila.​
– Minimalno 2 godine iskustva kao vozač kategorije vozila kojeg unajmljujete.​
– Za sklapanje ugovora o najmu potrebno je da priložite neki osobni dokument (osobna karta ili putovnica).​
– Minimalno trajanje jednog najma je 24 sata.​
– Kašnjenje od 2 sata nakon isteka trajanja najma se smatra produženim najmom za još jedan dan.​

Uvjeti korištenja

1. LUX rent a car Ljubuški, daje na korištenje vozilo navedeno na drugoj strani ugovora na vrijeme i uz uvijete utvrđene ugovorom o najmu.

2. Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa punim spremnikom benzina ako nije drugačije ugovoreno ugovorom.

3. Korisnik se obavezuje da će platiti benzin utrošen u toku najma.

4. Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti sa svim gumama, alatom, dokumentima, standardnom i dodatnom opremom sa kojima je vozilo i preuzeo.

5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev LUX rent a car Ljubuški. U slučaju da želi produžiti najam, korisnik će zatražiti suglasnost LUX rent a car Ljubuški, bar 24 sata unaprijed i istovremeno će platiti dodatni depozit.

6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je na ovom ugovoru navedena kao drugi vozač, u slučaju da ima sve potrebne kvalifikacije i dokumente.

7. Vozilo se ne smije koristiti:
– za plaćeni prevoz robe i putnika
– za šlepanje drugih vozila
– za sportska takmičenja
– ako je korisnik pod uticajem alkohola i/ili narkotika
– ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu nalazi više putnika, nego što je dozvoljeno zakonom za određeni tip vozila
– za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisom, te kabastog materijala, koje može oštetiti vozilo.

8. Korisnik ne može ustupiti svoje pravo po ovom ugovoru niti smije prodati (otuđiti) vozilo i pojedine dijelove vozila.

9. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila, bez predhodne suglasnosti LUX rent a car Ljubuški, vozilo će se smatarti ukradenim, o čemu će LUX rent a car Ljubuški obavijestiti organe policije. U takvom slučaju korisnik će snositi punu materijalnu i moralnu odgovornost.

10. Korisnik se obavezuje da će za vrijeme trajanja najma voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da će redovno provjeravati tečnost za hlađanje, ulje, pritisak u gumama, te da će vršiti neophodne zamjene ulja. Troškovi koje korisnik može imati u vezi sa ovim radnjama, mogu se priznati korisniku uz predhodnu suglasnost LUX rent a car Ljubuški i uz priložene račune. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila.

11. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu koje izazove nepravilnim korištenjem vozila (korištenje vozila van puteva i slično), bez obzira da je platio otkup franšize ili ne. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrijednosti i gubitak prihoda po tom osnovu tokom opravka. Korisnik će također snositi troškove koje LUX rent a car Ljubuški može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korištenjem vozila od strane korisnika.

12. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma, koje prourokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima.

13. Korisnik se obavezuje da će u vrijeme kada ne korisiti vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve kao i dokumente o vozilu uzeti sa sobom. Po završetku najma korisnik je obavezan, vratiti ključeve i dokumenta, ili nadokantiti gubitak istih.

14. Korisnik oslobađa LUX rent a car Ljubuški, svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju je preuzeo u vozilu i u vrijeme trajanja najma i po vraćanju vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da neće teretiti LUX rent a car Ljubuški za krađu i gubitak imovine.

15. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je poduzeo mjere da do takvih kvarova ne dođe.

16. Za vrijeme trajanja najma, korisnik će snositi troškove garažiranja, parkiranja, kazni za prekršaje u saobraćaju i druge troškove koji nisu redovni.

17. LUX rent a car Ljubuški, ne snosi nikakve posljedice uzrokovane kvarom vozila, za vrijeme najma.

18. U slučaju oštećenja plombi, kvara na kilometar brojaču ili vozilu korisnik je dužan da obustavi vožnju i o tome obavijesti LUX rent a car Ljubuški od kojeg će dobiti uputstva za daljni postupak.

19. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom ugovoru platiti u zakonom predviđenom roku.

20. Vozilo je osigurano po osnovu auto kaska i auto odgovornosti.

21. Korisnik se obavezuje da će u slučaju udesa-nezgode štititi interese LUX rent a car Ljubuški time što će:
– zabilježiti imena i adresu učesnika i svjedoka
– obezbijeditii ili skloniti vozilo na sigurno mjesto prije napuštanja
– obavijestiti LUX rent a car Ljubuški o nezgodi i podnijeti pismeni izvještaj o šteti
– pozvati i sačekati organe policije da izvrše uvid

Ako korisnik propusti da izvede navedene mjere bit će odgovoran za sve posljedice i štete koje LUX rent a car Ljubuški može imati zbog toga.

22. Za štetu na vozilu u iznosu do 1000 KM snosi korisnik najma vozila

23. Izmjene uslova i odredaba ugovora moguća su samo uz pismenu saglasnost obe strane.

24. U slučaju spora po ovom ugovoru nadležan je Općinski sud u Ljubuškom.